21 września 2018

Patriotyczne Śpiewanie w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

19 września br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza wzięła udział w Patriotycznym Śpiewaniu, zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu.

W ramach działalności zespołu patriotycznego placówka realizuje program Szkoła Młodych Patriotów w wyniku czego otrzymała Certyfikat Studium Prawa Europejskiego, a do tradycji szkoły weszło wspólne patriotyczne  śpiewanie uczniów klas I – III oraz konkurs piosenki patriotycznej dla starszych klas.

Podczas wizyty w szkole Zachodniopomorska Kurator Oświaty odwiedziła również nowoczesne pracownie i laboratoria językowe, uczestniczyła w zajęciach uczniów z Polski i Niemiec, odbywających się w ramach bilateralnego projektu polsko- niemieckiego.

Projekt realizowany jest od 16 lat, w tym roku został rozszerzony o młodszych uczniów. Uczniowie poznają tradycje obu narodów, spotykają się i wspólnie organizują różne przedsięwzięcia, pracując w tandemach realizują wybrane zajęcia edukacyjne po obu stronach granicy. Udział w projekcie to nie tylko wspólna nauka ale również wspólne wyjazdy na wycieczki, a także wspólne organizowanie rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

W szkole realizowany jest również projekt euroklas z językiem angielskim, w ramach którego  na koniec cyklu uczniowie przystępują do państwowego egzaminu PET, FCE.

Szkoła Podstawowa nr 6 realizuje także liczne programy między innymi:  autorski program „Abyś Czuł Się Bezpiecznie” zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty jako innowacja pedagogiczna,  „Aktywna przerwa” podczas której uczniowie w sposób zorganizowany, z nauczycielem ćwiczą fitness, grają w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną, „Cyfrowobezpieczni.pl”, „Stop Cyberprzemocy”, zajęciach Artterapi, „Matematyka z Komputerem”, we współpracy z wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego program „Czysty Bałtyk „, „Aktywna Tablica”, czy projekt ufundowany z budżetu obywatelskiego „Młodzi Programiści”.

W każdym gabinecie przedmiotowym w obu budynkach znajduję się sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK.

W ramach działań profilaktycznych szkolni trenerzy realizują program „Unplugget,” który jest adresowanym do młodzieży i rodziców uczniów  uczestniczących w programie. Celem programu jest ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych oraz  program „Trening Zastępowania Agresji ART.” Jest to interwencja ukierunkowania na zmianę zachowań głównie agresywnych. Uczniowie uczą się podstawowych umiejętności prospołecznych i jak radzić sobie z  negatywnymi emocjami. Placówka realizuje również projekt Bezpieczna Szkoła, a we współpracy z Wydziałem Zdrowia Uniwersytetu Medycznego projekt „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz projekt „Trzymaj Formę.”

Zasoby szkolnej biblioteki zostały wzbogacone o książki zakupione w ramach narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa.

Każdy uczeń posiada szafki zakupione z wspólnej inicjatywy rodziców i nauczycieli w ramach budżetu obywatelskiego.

Kolejnym punktem wizyty była Szkoła Podstawowa nr 2 w Świnoujściu, w której od 3 lat prowadzona jest  innowacja pedagogiczna, której celem jest ułatwienie nauki pisania oraz terapia zaburzeń grafomotorycznych. Placówka jest również organizatorem cyklicznych konferencji pn. „Czy przestaniemy pisać odręcznie?”, z udziałem specjalistów z zakresu terapii dziecka, grafologii pedagogicznej i psychologii pisma. W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywają się zajęcia prowadzone przez specjalistów w  bardzo dobrze doposażonych gabinetach terapeutycznych,

Zajęcia lekcyjne prowadzone  są w klasach wyposażonych w tablice interaktywne z  odpowiednio dostosowanym oprogramowaniem.

Wszystkie świnoujskie przedszkola i szkoły podstawowe zostały wyremontowane wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą sportową z inicjatywy organu prowadzącego ze środków pochodzących z funduszy unijnych i RPO.

Z funduszy pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki odbywa się modernizacja budynku i budowa infrastruktury sportowej z pływalnia przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.

Pozyskano też środki finansowe na programy edukacyjne i pomoce dydaktyczne z puli Ministra Edukacji Narodowej na realizację programów: „Książki naszych marzeń”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Aktywna Tablica” dzięki, któremu wszystkie świnoujskie szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice interaktywne ,wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,  program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

W ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w Gminie Miasto Świnoujście zorganizowano miedzy innymi zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,  dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, socjoterapeutyczne,  gimnastykę korekcyjną,  Hipoterapia,  Biofeedback. Udział w wszystkich zajęciach był bezpłatny.