21 września 2018

60-lecie Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie

21 września br. odbyła się Uroczysta Akademia Jubileuszowa z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie.

W uroczystości wzięła udział Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, która przekazała dyrektorowi placówki list gratulacyjny.

W wydarzeniu uczestniczył także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć.

Galę uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie oraz pokazy uczniów szkoły.

Podczas uroczystości nagrodzono pamiątkowymi statuetkami najbardziej zasłużonych nauczycieli.

Akademię Jubileuszową zakończył festyn, podczas którego organizatorzy przewidzieli występy artystyczne, gry i zabawy.

Historia szkoły sięga 1958 roku. Wtedy, w budynku wyposażonym w 4 gabinety (biologiczny, fizyczny, prac ręcznych chłopców i dziewcząt), zabrzmiał pierwszy dzwonek. Placówka określa swój profil jako szkoła wszechstronnego rozwoju, przyjaźnie wymagająca, zdrowia i aktywności życiowej, współpracująca z wieloma instytucjami publicznymi.