2 sierpnia 2023

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’44 – pamiętamy!” – 4 edycja 2023/2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w 4 edycji projektu edukacyjnego „Powstańcy’44 – pamiętamy!”. W tym roku zgłaszać można uczniów już od 4 klasy szkoły podstawowej.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia szkoły dokonuje nauczyciel-koordynator z danej placówki.

Cele ogólne projektu

  • rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego,
  • budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych,
  • uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie,
  • realizacja podstawy programowej,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych.

Terminy

Termin wysyłania zgłoszeń: do końca września 2023
Termin realizacji projektu: 4 września 2023 – 31 stycznia 2024
Termin wysyłania sprawozdań: do 11 lutego 2024 (podany będzie formularz online).

Pozostałe informacje

Nie ma limitu nauczycieli realizujących projekt w jednej klasie lub szkole. W placówce należy wybrać nauczyciela-koordynatora, który będzie odpowiadał za kontakt z organizatorem projektu, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz sprawozdanie z realizacji działań.

Nauczyciele oraz placówki otrzymają zaświadczenie za udział w projekcie (wysłane w formie pdf). Koordynatorzy otrzymają też pusty formularz zaświadczenia, który będą mogli wypełnić i wręczyć uczniom.

Więcej informacji na stronie internetowej https://spokopolski.pl/dla-nauczycieli/powstancy44-pamietamy-4-edycja-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego/