8 sierpnia 2023

Konferencja prasowa podsumowująca rekrutację w Zachodniopomorskiem

8 sierpnia br. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej, podczas której zapewnili, że wszyscy absolwenci ósmych klas znajdą miejsce w szkole ponadpodstawowej.

Temat konferencji

Tematem przewodnim konferencji była rekrutacja uczniów klas VIII do publicznych szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja

20 130 uczniów z województwa zachodniopomorskiego przystąpiło w roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty. Samorządy w województwie przygotowały 20 366 miejsc, w 254 szkołach.

Planując miejsca w szkołach organy prowadzące kierowały się:

  • liczbą absolwentów klas ósmych zamieszkujących teren powiatu,
  • dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi liczby absolwentów wybierających szkoły w powiecie,
  • doświadczeniami rekrutacji ubiegłorocznej.

Na bieżąco liczba przygotowanych miejsc była zwiększana po wstępnych symulacjach i ujawnionym zainteresowaniu absolwentów konkretnymi szkołami. Tworzono nowe klasy lub decydowano o możliwości zwiększenia liczby uczniów w oddziałach.

Po zakończeniu rekrutacji właściwej w szkołach ponadpodstawowych pozostało 1 984 wolnych miejsc w 114 szkołach.

W ubiegłym roku w szkołach ponadpodstawowych przygotowano 18 495 miejsc
(w tym roku było ich o 1871 więcej). Do rekrutacji uzupełniającej pozostało wtedy 1712
wolnych miejsc (w tym roku było ich o 272 więcej).

Galeria