23 września 2022

Nagrody „PRYMUS” zostały wręczone

23 września br., w Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, odbyła się gala wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Świnoujście „PRYMUS”. W uroczystości uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak.

Nagrody dla prymusów

Co roku prezydent Janusz Żmurkiewicz przyznaje nagrody uczniom kształcącym się w szkołach na terenie Gminy Miasta Świnoujście.

Podczas piątkowej gali zostali nagrodzeni uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w roku szkolnych 2021/2022 lub byli laureatami konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnieni zostali także nauczyciele przygotowujący uczniów do tych konkursów.

Galeria