24 września 2022

75-lecie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach

24 września 2022r. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak uczestniczył w uroczystych obchodach Jubileuszu 75-lecia Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach.

Krótka historia

Początki szkoły średniej w Płotach sięgają roku 1946. Wtedy to, 8 stycznia 1946 roku, burmistrz miasta Płoty przekazał Starostwu Powiatowemu w Łobzie tzw. „pałac po Bismarcku” wraz z zabudowaniami gospodarczymi i parkiem o powierzchni 14 hektarów. Pierwsi uczniowie pojawili się w marcu 1947 r. Zorganizowano wówczas kurs przygotowawczy, który ukończyło w czerwcu 1947 roku 15 słuchaczy.

O szkole

Technikum Zawodowe kształci w zawodach takich jak: technik hotelarstwa, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauka w technikum umożliwia zdobycie zawodu i wykształcenia średniego jednocześnie. Absolwenci technikum mogą także kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

W technikum uczniowie zdobywają wiedzę jak praktycznie wykonywać zawód, przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej, napisać biznes plan, wykorzystać język obcy w pracy zawodowej, organizować swoją pracę w podległym zespole. Nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej.

Z Zespole Szkół w Płotach realizowany jest projekt „Postaw na swój rozwój zawodowy”. Uczniowie podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje przez kursy kelnerskie, kursy barmańskie, kursy baristów, szkolenia animatora czasu wolnego, kursy dekorowania potraw, kursy wizażu, kursy stylizacji paznokci czy kursy uprawnień elektrycznych SEP.

Szkoła organizuje zagraniczne praktyki zawodowe. Wyjazdy odbywają się w ramach projektu Mistrzowie gościnności z programu Erasmus+. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia.

Galeria