25 stycznia 2023

Laptopy dla 4-klasistów szkół podstawowych – równe szanse dla uczniów

Nie wszyscy uczniowie mają równy dostęp do sprzętu komputerowego – pokazały to pandemia COVID-19 i nauka zdalna. Rząd rozwiązuje ten problem i już jesienią do 370 tysięcy 4-klasistów trafią nowe laptopy. Na ten cel zostanie przekazanych 760 milionów złotych. Inwestycja będzie korzystna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 4 klasa szkoły podstawowej to początek nauki licznych przedmiotów. To właśnie od tego etapu dzieci będą miały dostęp do odpowiedniego sprzętu, a nauczyciele będą mogli podczas lekcji korzystać z nowych technologii.

Cyfryzacja edukacji – inwestycja w przyszłość

Pandemia COVID-19 zmieniła świat, który dotychczas znaliśmy. Zarówno praca jak i nauka przeszły w tryb zdalny. Niektórzy uczniowie mieli problem z udziałem w lekcjach online. Dotyczyło to między innymi rodzin wielodzietnych. Rząd odpowiada na ten problem. Już jesienią 370 tysięcy uczniów będzie mogło cieszyć się nowymi laptopami.

Inwestycje w edukację, cyfryzację czy technologie są kluczowe dla przyszłości Polski. Nieustannie zauważane są zmiany oraz rozwój w obszarze technologii. Uczniowie muszą mieć równy dostęp do odpowiedniego sprzętu, aby móc w tych zmianach uczestniczyć.

Program na lata

W tym roku rząd zaczyna program wieloletni. Planowane jest co roku kupowanie laptopów dla 4-klasistów. Jest to ważna inwestycja w edukację młodych ludzi i znaczące odciążenie budżetów rodzinnych.

Uczniowie, którzy otrzymają nowy sprzęt, będą mogli korzystać z laptopów w następnych latach nauki w szkole podstawowej. Rząd przeznaczy na tę inwestycję 760 milionów złotych.

Dlaczego 4-klasiści?

Uczniowie zaczynają:

  • naukę większej liczby przedmiotów, niż w klasach 1-3;
  • zajęcia z informatyki;
  • podstawę programową, w której potrzebne są komputery;
  • rozwijać umiejętności cyfrowe na różnych lekcjach.

Dodatkowo nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia dla uczniów, którzy będą korzystać z laptopów tej samej jakości. 4-klasiści będą mieli do nich równy dostęp.

Laptopy dla uczniów z terenów popegeerowskich

To nie pierwsze rządowe wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych wśród dzieci. W 2022 roku około 218 tysięcy uczniów z terenów popegeerowskich, czyli z obszarów po zamkniętych państwowych gospodarstwach rolnych (PGR), zostało wyposażonych w laptopy, komputery czy tablety. Rząd przeznaczył na ten cel blisko 600 milionów złotych, w ramach konkursu grantowego. Jego celem była eliminacja ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji. Dzieci i wnuki byłych pracowników PGR mają zapewniony równy dostęp do sprzętu komputerowego i internetu. Zakup zrealizowano ze środków UE.

Laboratoria Przyszłości

Rząd inwestuje również w nowe technologie dla szkół, którym przekazano wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” szkoły mogą wybierać z kilkuset propozycji nowoczesnego sprzętu technicznego, m.in.:

  • drukarki 3D,
  • gogle VR,
  • roboty,
  • mikrokontrolery.

Rząd chce, aby szkoły podstawowe mogły budować wśród uczniów kompetencje przyszłości. Szczególnie z tzw. kierunków STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics). Tworzone są nowoczesne szkoły – uczniowie mogą uczyć się, eksperymentować i zdobywać praktyczne umiejętności podczas lekcji.

Film

Zapis z konferencji z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego.

Galeria