26 czerwca 2023

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2023”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja 2023”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2022/2023.

Na zgłoszenia czekamy do 28 lipca 2023 r.

Informacje o konkursie

Konkurs „Kierunek – innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2022/2023. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 28 lipca 2023 r.

Nauczyciel przesyła link do opisu na adres mailowy:

egwizd@kuratorium.szczecin.pl

Masz pytania?

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Krzysztof Klefas: mail: Krzysztof.Klefas@mein.gov.pl, tel. 22 34 74 199.

Obowiązujące terminy

  • 26.06.2023 – 28.07.2023 – Czas trwania konkursu,
  • do 28 lipca – zgłoszenie przez nauczyciela zadania konkursowego,
  • do 25 sierpnia – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez kuratora oświaty,
  • do 29 września – wyłonienie laureatów konkursu przez komisję powołaną przez organizatora konkursu,
  • do 14 października – zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Załączniki