15 września 2023

Konferencja zachodniopomorskich klas mundurowych

15 września 2023 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja zachodniopomorskich klas mundurowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Zbigniewa Adamczyka.

Uczestnicy 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele i dyrektorzy 29 szkół z województwa zachodniopomorskiego, w których funkcjonują klasy mundurowe oraz płk Piotr Sulwiński – dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk Straży Granicznej Zbigniew Pałka – komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, nadkomisarz Agnieszka Pijanka i komisarz Przemysław Myślicki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, starszy chorąży sztabowy Magdalena Wilińska-Kurzydło – kierownik sekcji wychowawczej w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie i kpt Mirosław Tyma przedstawiciel 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tematyka konferencji

  • Działania prowadzone przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w roku szkolnym 2022/2023 na rzecz klas mundurowych w województwie zachodniopomorskim,
  • działania prowadzone przez OZ Szczecin CWCR w roku szkolnym 2022/2023 na rzecz klas mundurowych w województwie zachodniopomorskim,
  • dobre praktyki (prezentacja Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze – zwycięzców Zachodniopomorskiej Ligi Klas Mundurowych w roku 2023),
  • plan działań na rok szkolny 2023/2024 i wspólne przedsięwzięcia KO Szczecin oraz OZ Szczecin CWCR,
  • Mistrzostwa Klas Mundurowych na Poligonie Drawskim 2024

Galeria