24 września 2018

Konferencja wojewódzka pt. „Organizacja pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i współpraca z instytucjami”

21 września br., w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku, odbyła się konferencja wojewódzka pt. „Organizacja pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i współpraca z instytucjami”.

Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku pan Radosław Reich.

W spotkaniu udział wzięli: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Izabela Pawlak oraz starszy wizytator pani Agnieszka Stroynowska.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ich organy prowadzące oraz prelegenci (m.in. Kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pani Katarzyna Kopystyńska, Koordynator Oddziału Zamiejscowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie pani Jolanta Włodarek, Okręgowy Inspektor Pracy pan Konrad Pachciarek, Naczelnik Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie pan Tadeusz Woźniak, starszy sierżant Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie pani Maria Czajkowska oraz Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży pan Marcin Głuszyk).

Podczas spotkania przedstawiono wnioski z monitorowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, zwracając szczególną uwagę na przykłady dobrych praktyk, omówiono zadania młodzieżowych ośrodków wychowawczych wynikające z wybranych aktów prawnych, przedstawiono problem kierowania nieletnich do placówek, omówiono sprawy związane z finansowaniem ośrodków, kwestię czasu pracy nauczycieli i wychowawców oraz współpracę Policji z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi. Na sam koniec przedstawiono przykłady dobrej praktyki w pracy resocjalizacyjnej, w tym realizację Programu Erasmus Plus.

W tym dniu odbył się również turniej piłki nożnej, zorganizowany z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W turnieju wzięły udział drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Ochotniczego Hufca Pracy w Białogardzie, Miejskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, Miejskiego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie oraz Miejskiego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku. Zwycięzcą zawodów została drużyna MOW w Rzepczynie.