28 listopada 2018

Konferencja Klas Mundurowych

28 listopada br., w Sali Konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyła się Konferencja Klas Mundurowych z udziałem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Jerzego Sołtysiaka, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie pułkownika Radosława Niecikowskiego oraz Szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie podpułkownika Roberta Hryckowiana.

W spotkaniu uczestniczyli także: major Andrzej Łempicki z Wojskowej Komisji Uzupełnień, przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie kapitan Adam Świąder i porucznik Piotr Prokop, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Hanna Czarnecka – Giełdon i Piotr Gajewski z Wydziału Wspierania Edukacji, Wiceprezes Zarządu Wojskowego Stowarzyszenia „Sport – Turystyka – Obronność” podpułkownik w stanie spoczynku Jerzy Kufel, główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie pan Jan Zapłatyński, a także przedstawiciele Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie Wicedyrektor pan Waldemar Dołowy oraz nauczyciel edukacji policyjnej pan Mariusz Marecki.

Podczas konferencji poruszono takie tematy jak: szkolnictwo wojskowe jako dalszy etap edukacji, Legia Akademicka jako rodzaj ochotniczej formy wojskowej przeznaczonej dla studentek i studentów, Terytorialna Służba Wojskowa jako element pozwalający na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą dla Ojczyzny, kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w województwie zachodniopomorskim, kształcenie młodzieży w klasach policyjnych, zawody strzeleckie „O Srebrne Muszkiety” i zawody sprawnościowo – obronne „Sprawni jak żołnierze”, stan obecny i perspektywa rozwoju klas mundurowych oraz Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w 2019 roku.