8 listopada 2018

Konkurs Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”

Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłasza konkurs plastyczny pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”. Konkurs adresowany jest do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z  województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest przedstawienie przez młodych artystów tradycji, symboli i atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

Praca powinna być wykonana w dowolnym formacie nie większym niż A3,  techniką: rysunku (np.: ołówek, kredki, pastele tusz, patyk, węgiel, pędzel, piórko); malarską (dowolny rodzaj farb na płaskim podobraziu) dowolnie wybraną techniką np.: sgraffito (na płaskim podobraziu), akwarela, tempera, gwasz, itp. W taki sposób, aby atrakcyjnie wyglądała po zeskanowaniu i przygotowaniu do wydruku.

Prace należy  dostarczyć bądź przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, do dnia 30 listopada 2018 roku. Decyduje data fizycznego wpływu pracy do Kuratorium Oświaty.

Najciekawsze prace zostaną wydane  w formie kartek świątecznych, które będą rozsyłane do ministerstwa, administracji rządowej, parlamentarzystów, administracji samorządowej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów.

W załączeniu znajduje się Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2018-11-08, rozmiar: 16 KB
Załączniki nr 1 i 2
Data: 2018-11-08, rozmiar: 18 KB