14 września 2023

Konferencja inaugurująca projekty MATura+ i Matma2

14 września 2023 r. w auli Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyła się konferencja inaugurująca III edycję projektu MATura+ i II edycję projektu Matma2 Fundacji Empiria i Wiedza, w której udział wzięła Katarzyna Koszewska – Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Duże zainteresowanie w Zachodniopomorskiem

Projekty organizowane są przez Fundację Empiria i Wiedza, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Firmę Edukacyjno-Wydawniczą Elitmat.
 
W ich inauguracji wzięli uczniowie i nauczyciele z 56 liceów i techników oraz 37 szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. 

Czym jest MATura+ i Matma2

MATura+ i Matma2 to darmowe kursy on-line z matematyki, które podnoszą wiedzę matematyczną wśród maturzystów i uczniów klas ósmych. W tegorocznym kursie 2023/2024 uczestniczyć będzie 1500 maturzystów i 1200 ósmoklasistów z 6 województw, w tym także z województwa zachodniopomorskiego, objętych wsparciem.

Maturzyści, którzy wzięli udział w projekcie otrzymują 106 godzin zajęć, a uczniowie klas ósmych – 72 godziny. Przedsięwzięcie wspierają także nauczyciele matematyki poprzez spotkania motywacyjne i rozwojowe oraz dostęp do narzędzi i materiałów dydaktycznych do wykorzystania podczas lekcji.

Galeria