31 sierpnia 2023

Konferencja dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Zachodniopomorskiem

W dniach 29 sierpnia w Szczecinie i 30 sierpnia w Koszalinie  br. odbyły się konferencje Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego.

Przebieg spotkania

Na spotkaniu omawiany był rok szkolny 2022/2023 oraz zmiany w roku szkolnym 2023/2024.

Najważniejsze zagadnienia z narady

Podczas narady przedstawiono Planu Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024. Ponadto podsumowano wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Zaprezentowano sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 (kontrole planowe, kontrole doraźne, wspomaganie). Były także elementy związane z doradztwem metodycznym, zagadnienia dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli, zmiany w przepisach prawa, a także komunikaty dotyczące konkursów i wydarzeń organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Galeria