6 września 2022

Inauguracja Szczecińskiego Salonu Maturzystów 2022

W dniach 6-7 września 2022 roku, w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, odbywa się kolejna edycja Szczecińskiego Salonu Maturzystów. We wtorkowej inauguracji przedsięwzięcia uczestniczyli Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak oraz Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Iwona Rydzkowska. Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Salonu przyjęła Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorska Kurator Oświaty.

Salon Maturzystów 2022 został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Arkadiusza Mężyka.

Salon Maturzystów Perspektywy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy już od 16 lat organizuje co roku we wrześniu ogólnopolską kampanię Salon Maturzystów Perspektywy. W 2022 roku przedsięwzięcie odbędzie w 14 miastach w Polsce, by pomóc maturzystom, a także ich młodszym kolegom ze szkół ponadpodstawowych, dobrze zdać egzaminy maturalne i wybrać swoją edukacyjną przyszłość.

Zgodnie z hasłem „Tu matura spotyka się ze studiami”, celem odwiedzających jest zdobycie najlepszych informacji o maturze 2023 oraz wybranie optymalnej ścieżki kariery.

Spotkania i prezentacje

W programie spotkań między innymi prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich na rok 2023/2024 z udziałem przedstawicieli uczelni, a także wszystko o maturze 2023 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych. Salon Maturzystów to także spotkania ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami i nauczycielami na temat deklaracji maturalnych, terminów i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych.

W ramach części targowej przedstawione zostaną oferty uczelni i szczegółowe wymogi rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024. Nie zabraknie poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek studiów i uczelnię.

Matura 2023

Zmiany na maturze, do której w maju 2023 roku przystąpią absolwenci liceów, będą głównym tematem spotkań podczas tegorocznego Szczecińskiego Salonu Maturzystów. Eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych omówią jej zasady ogólne oraz te, które dotyczą przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Organizatorzy nie zapominają o uczniach techników, którzy kończą o rok dłuższy cykl kształcenia, zatem zdawać będą egzaminy oparte na dotychczasowej podstawie programowej.

Informator dla Maturzystów

Każdy uczestnik Salony odbierze także darmowy „Informator dla Maturzystów 2023” – aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom. Publikacja „Perspektyw” od ponad 30 lat pomaga kandydatom w wyborze kierunku studiów i uczelni.

Galeria