6 grudnia 2018

Finał konkursu „Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne”

4 grudnia br., w Pałacu Młodzieży w Szczecinie, odbył się finał konkursu na „Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne” w roku szkolnym 2017/2018. Organizatorem przedsięwzięcia była Pracownia Turystyczno – Ekologiczna Pałacu Młodzieży – PCE.

W wydarzeniu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, który wręczył nagrodę dla Koła Krajoznawczo – Turystycznego w Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie.