5 grudnia 2018

Podpisanie umowy patronackiej z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

5 grudnia br., w siedzibie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. w Policach, odbyła się uroczystość podpisania Umowy Patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

W wydarzeniu uczestniczyły Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego pani Urszula Berlińska.

Podpisanie umowy patronackiej to kolejne działanie związane z realizacją zadań reformy edukacji, mającej na celu rozwój szkolnictwa branżowego.