6 listopada 2020

Edukacja włączająca – konsultacje i warsztaty on-line | Zaproszenie MEN

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy
wszystkich szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego
oraz Rodzice i Uczniowie edukacji włączającej!

Zachodniopomorski Kurator Oświaty i MEN zapraszają do uczestnictwa w spotkaniu on-line, które odbędzie się 27 listopada 2020 roku.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

Planowane rezultaty całego projektu to opracowanie rekomendacji i założeń do projektu zmian legislacyjnych i podjęcia działań wdrożeniowych mających na celu podniesienie jakości kształcenia.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.

W załączeniu program wydarzenia.

Załączniki

Ramowy program (1)
Data: 2020-11-06, rozmiar: 250 KB