6 czerwca 2018

Dzień Niebieskiego Latawca na Jasnych Błoniach

6 czerwca 2018r. na Jasnych Błoniach po raz czwarty odbyła się impreza integracyjna „Dzień Niebieskiego Latawca”, w której w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy wzięła udział pani Hanna Markowska – starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Celem spotkania była integracja społeczna osób z autyzmem z ich rówieśnikami ze szczecińskich szkół i placówek, budowanie społecznej akceptacji i tolerancji dla osób z niepełnosprawnością. W ramach integracji przygotowano stanowiska sportowe, warsztaty plastyczne, pokazy służb ratunkowych, loterię fantową, malowanie twarzy, zabawy z dr Clownem, warsztaty taneczne oraz pokazy motocykli.

Organizatorem wydarzenia było Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie.