7 czerwca 2018

40-lecie SOSW w Suliszewie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie świętował 6 czerwca swoje 40-lecie. W imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział pani Monika Piątkowska –  starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Uroczystościom Jubileuszowym Ośrodka towarzyszyły wystąpienia okolicznościowe oraz bogaty program artystyczny.