14 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej w Szczecinie z udziałem Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty

14 października br., na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzami wydarzenia byli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza. Uroczystość została zorganizowana dla nauczycieli ze Szczecina, Świnoujścia oraz okolicznych powiatów.

Kobieta wręcza mężczyźnie nagrodę

W wydarzeniu uczestniczyli także Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak oraz Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Maciej Kopeć. Podczas uroczystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie”.

Wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród

Podczas DEN nauczycielom oraz innym pracownikom oświaty zasłużonym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej wręczone zostały: odznaczenia państwowe i resortowe, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki, Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

W 2021 roku przyznano: 3 Krzyże Zasługi, 64 Medale za Długoletnią Służbę, 91 Medali Komisji Edukacji Narodowej, 26 Nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz 50 Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

List Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorska Kurator Oświaty skierowała do nauczycieli i pracowników oświaty list, w którym podziękowała wszystkim za zaangażowanie, codzienny trud zmagania się z rzeczywistością, z problemami uczniów i wychowanków, za poszukiwania nowych dróg i nowych sposobów doskonalenia procesu edukacji i wychowania, a w końcu za wspieranie rodziców w wychowaniu ich dzieci.

Ze szczególnymi podziękowaniami kurator zwróciła się także do dyrektorów, którzy w trudnym okresie pandemii poradzili sobie z organizacją pracy szkoły, wprowadzając w placówce wszystkie obostrzenia i zalecenia MZ, GIS i MEiN.

Dzień Edukacji Narodowej

DEN to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie centralnego organu władzy oświatowej. Ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 roku.

Galeria zdjęć (wręczenie odznaczeń państwowych)

Galeria zdjęć (wręczenie odznaczeń resortowych i nagród)