17 września 2019

„Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Herlinga – Grudzińskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
oraz Domów Kultury z województwa zachodniopomorskiego!

W związku z przypadającą w 2019 roku 100. rocznicą urodzin Gustawa Herlinga – Grudzińskiego oraz przyjętą uchwałą Sejmu, ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, zapraszamy do wzięcia udziału w, organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, konkursie „Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Herlinga – Grudzińskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a także do uczestników zajęć w Domach Kultury z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom i umożliwienie im lepszego zrozumienia twórczości  Herlinga – Grudzińskiego – jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku.

W uchwale Sejmu RP z dnia 20 lipca 2018 r. podkreślono, że losy i twórczość Herlinga – Grudzińskiego stanowią „świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie inscenizacji teatralnej dotyczącej życia i twórczości pisarza. Uczestnicy mogą korzystać z gotowych utworów autora lub napisać własny scenariusz oparty na tekstach Herlinga – Grudzińskiego, jego biografii lub obu. Forma przedstawienia inscenizacji jest dowolna.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do 2 grudnia br. na adres kuratorium inscenizacji zarejestrowanej na nośnikach CD lub DVD lub na pamięci USB. Inscenizacja nie może przekroczyć 20 minut.

Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do organizowanego przez nas konkursu służącemu popularyzowaniu wśród uczniów zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych wiedzy na temat życia i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. Naszym celem jest również pokazanie zwycięskich inscenizacji szerszej grupie odbiorców, również poprzez media regionalne.

W załączeniu zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli Polskie Radio Szczecin oraz TVP3 Szczecin.

Znalezione obrazy dla zapytania radio szczecin Znalezione obrazy dla zapytania tvp3 szczecin

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2019-09-17, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2019-09-17, rozmiar: 36 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2019-09-17, rozmiar: 16 KB