1 września 2023

84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września br. w  84. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej o 04:45 Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska i Wicekurator Jerzy Sołtysiak oddali hołd bohaterskim obrońcom Ojczyzny z 1939 r. i cywilnym ofiarom niemieckiego terroru na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie. Wicekurator Bogusław Ogorzałek oddał hołd poległym pod pomnikiem Martyrologi Narodu Polskiego w Koszalinie.

Uroczystość w Stargardzie

Uroczystości upamiętniające 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się o godzinie 4:45 na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie, gdzie hołd poległym i ofiarom wojny oddała Katarzyna Koszewska – Zachodniopomorski Kurator Oświaty wraz z Wicekuratorem Jerzym Sołtysiakiem składając kwiaty pod krzyżem płk. Ignacego Misiąga – uczestnika wojny obronnej 1939 r., jeńca i starszego obozu w oflagach XI B Braunschweig i II C Woldenberg.

Na grobach 61 polskich żołnierzy zapłonęły znicze będące symbolem pamięci, a całość dopełniła świetlna iluminacja.

Organizatorami wydarzenia byli: Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie Krzysztof Męciński, Prezydent Miasta Stargard Rafał Zając, Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Szymon Koziatek oraz Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód płk Mirosław Postołowicz.

Galeria

Uroczystość w Koszalinie

Punktualnie o godz. 10:00 przed pomnikiem Martyrologi Narodu Polskiego na cmentarzu komunalnym w Koszalinie Wicekurator Bogusław Ogorzałek złożył kwiaty oddając hołd bohaterskim obrońcom Ojczyzny 1939 r.

Galeria

Uroczystość w Szczecinie 

O godzinie 12:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przed obeliskiem „Bohaterom Września 1939” Katarzyna Koszewska – Zachodniopomorski Kurator Oświaty i Wicekurator Jerzy Sołtysiak oddali hołd ofiarom II wojny światowej.

Galeria

II wojna światowa

84 lata temu 1 września 1939 r. bomby spadające rankiem na polskie wsie i miasta były zarówno sygnałem rozpoczętej przez Niemców wojny, jak i zapowiedzią trwającego ponad pięć lat koszmaru okupacji, naznaczonego codziennym terrorem, represjami oraz zbrodniami.

Zgodnie z rozkazami Adolfa Hitlera agresorzy dążyli bowiem nie tylko do odniesienia zwycięstwa militarnego, ale także do wyniszczenia ludności cywilnej. Gdy 17 września na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona, rozbiór Polski został przesądzony.

Symbolicznym początkiem II wojny światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Westerplatte w Gdańsku przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”. Żołnierze polscy w heroicznym oporze wytrwali na Westerplatte do 7 września – ostrzeliwani z lądu, z morza i bombardowani przez lotnictwo. Pierwszego dnia wojny Niemcy zaatakowali także Pocztę Polską w Gdańsku. Zmobilizowani wcześniej pocztowcy walczyli cały dzień, poddając się dopiero po podpaleniu budynku przez napastników.