28 października 2022

70-lecie Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

28 października br. p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak wziął udział w obchodach jubileuszu 70-lecia Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”.

Historia szkoły

We wrześniu 1949 r. Ministerstwo Poczty i Telegrafii powołało do życia czteroletnie Liceum Pocztowo-Telekomunikacyjne, z siedzibą w gmachu Liceum Handlowego przy ul. Felczaka. Samodzielną placówką, mieszczącą się w budynku Poczty Nr 2 przy ulicy Dworcowej, stało się w 1951 roku. W 1959 r. istniało już czteroletnie Technikum Pocztowe, a rok później czteroletnie Technikum Telekomunikacji.

W 1967 r. Technikum Pocztowe przemianowano na czteroletnie Liceum Ekonomiczne, a Technikum Telekomunikacji na pięcioletnie Technikum Elektroniczne. Ten podział pozwolił na wyraźne rozdzielenie funkcji pocztowych od telekomunikacyjnych. Natomiast w roku 1973 szkole nadano imię telegrafisty kaprala Michała Okurzałego.

Kształcenie

Obecnie Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie wyposażone jest w nowoczesne pracownie umożliwiające kształcenie zgodnie z wysokimi wymaganiami rynku pracy. Większość z nich jest ze sobą sprzężona urządzeniami teleinformatycznymi wraz z okablowaniem strukturalnym. 

Posiada wiele umów partnerskich z firmami i instytucjami branż teleinformatycznej, informatycznej, reklamowej i elektronicznej. W ramach współpracy organizujemy praktyki i staże dla uczniów, wykłady, szkolenia oraz wymieniamy doświadczenia i informacje o nowościach technicznych.

W Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie kształci się uczniów w zawodach: technik teleinformatyk, technik programista oraz technik fotografii i multimediów.

Galeria