8 lutego 2023

Zaproszenie do wizyty w Centrum Weterana w Warszawie

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, która pełni funkcję ośrodka popularyzującego historię udziału polskich żołnierzy i pracowników wojska w misjach.

Czym jest Centrum Weterana?

Zgodnie z założeniami Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Ważnym obszarem działań edukacyjnych i popularyzatorskich Centrum Weterana jest upowszechnienie wiedzy na temat zaangażowania Wojska Polskiego w działaniach na rzecz światowego pokoju.

Oferta edukacyjna Centrum Weterana 

  • lekcje dla szkół ponadpodstawowych w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, połączone z prelekcją pt. „Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa” oraz zwiedzaniem Centrum Weterana;
  • zwiedzanie Centrum Weterana (m.in. Pomnik Poległych w misjach i operacjach poza granicami państwa, Ściana Pamięci z nazwiskami poległych i zmarłych, Sala Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa);
  • spotkania z weteranami misji zagranicznych;
  • możliwość skorzystania z księgozbioru biblioteki specjalistycznej;
  • spotkania z autorami publikacji poświęconych tematyce misji WP poza granicami państwa.

Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli historii i wychowawców w szkołach ponadpodstawowych do odwiedzin w Centrum Weterana w Warszawie.