16 maja 2022

Szkolenie online „Edukacja dla uchodźców – zadania i obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej, w tym zasady przyjmowania uczniów z Ukrainy w trakcie roku szkolnego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Edukacja dla uchodźców – zadania i obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej, w tym zasady przyjmowania uczniów z Ukrainy w trakcie roku szkolnego”, które odbędzie się 23 maja br., w godzinach 12.30 – 14.00 na platformie CISCO WEBEX.  Spotkanie poprowadzi dr Katarzyna Stankiewicz z Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Link do formularza zgłoszeniowego.