16 maja 2022

Szkolenie online „Edukacja uchodźców z Ukrainy wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Edukacja uchodźców z Ukrainy wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, które odbędzie się 18 maja br., w godzinach 12.30 – 14.30, na platformie CISCO WEBEX.

Link do formularza zgłoszeniowego.