13 lipca 2023

Studia podyplomowe: Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny

Studia podyplomowe Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny są przeznaczone dla psychologów pracujących z dziećmi i/lub rodziną i pragną zaktualizować swoją wiedzę.

Warunki

Kandydaci powinni posiadać 2-letni staż pracy w zawodzie.
Treść i forma prowadzonych zajęć są tak zaplanowane, aby umożliwić doskonalenie umiejętności klinicznego myślenia podczas pracy z dzieckiem i rodziną. Szczególny nacisk jest położony na naukę stosowania klinicznych metod diagnozy oraz prawidłowego wnioskowania diagnostycznego w oparciu o współczesną wiedzę teoretyczną.

Cel studiów

  • poszerzenie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej dotyczącej mechanizmów zaburzeń występujących u dzieci, niezbędnej w procesie diagnozowania dziecka i jego rodziny,
  • opanowanie umiejętności stosowania metod diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny, odpowiedniego doboru metod diagnozy do problemu klinicznego oraz interpretacji ich wyników w świetle teorii psychologicznych.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się co 1,5 roku. I tura rekrutacji trwa od 01.06.23r..do 30.08.23r.
Poza wybranymi zjazdami, 90% spotkań odbywa się zdalnie.

Więcej informacji

Więcej informacji zaczerpnąć można pod linkiem: 

Anny Maziarz

Studia Podyplomowe i Kursy
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Psychologii
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel.: 22 55 49 708