23 września 2021

NIEAKTUALNE: Spotkanie promujące projekt PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przypomina, że do 30 listopada 2021r. trwa IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z powyższym, FRSE zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w webinarium organizowanym na platformie Teams w dniu 29 września 2021 r. o godzinie 13.00.

Celem spotkania jest przedstawienie merytorycznych i finansowych aspektów projektu oraz omówienie zasad trwającego naboru. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań ekspertom i konsultowania kwestii projektowych. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2 godz.

Link do spotkania: Spotkanie promujące projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór – 29.09.2021r.

Szczegółowe informacje na temat organizowanego spotkania można uzyskać u Pani Beaty Likos-Grzesiak tel. kom: 797-011-632 adres mailowy: blgrzesiak@frse.org.pl lub Pani Pauliny Misiak tel. kom. 510-386-531 adres mailowy: pmisiak@frse.org.pl