16 kwietnia 2020

Projekt Dostępna szkoła

Dostępna Szkoła” jest projektem realizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy przy wsparciu ze strony Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jako pilotaż działania „Szkoły bez barier” i jest elementem programu Dostępność Plus finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt powstał z myślą o placówkach edukacyjnych wymagających wprowadzenia udogodnień architektonicznych i usprawnienia rozwiązań systemowych dotyczących dostępności szkół dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023, wszelkie informacje i aktualności będą zamieszczane na stronie www.dostepnaszkola.info

Pierwsza rekrutacja rozpocznie się w II kwartale 2020 roku.

Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie “Modelu Dostępnej Szkoły”, który jako innowacyjne rozwiązanie umożliwi szkołom zidentyfikowanie własnych ograniczeń zarówno architektonicznych jak i świadomościowych, w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki

Projekt Dostępna Szkoła
Data: 2020-04-16, rozmiar: 81 KB