16 kwietnia 2020

Muzeum Warszawy – oferta edukacji muzealnej online

Muzeum Warszawy przygotowało specjalne materiały w ramach edukacji muzealnej online. Przy ich opracowywaniu kierowano się troską o najmłodszych odbiorców, tzn. starano się uwzględnić zarówno trudności w dostępie do sprzętu (komputery czy drukarki), jak również ilość czasu spędzanego przed urządzeniami ekranowymi. Dlatego materiały są tak skonstruowane, aby można je było przeczytać nawet na smartfonie, ale zadania i aktywności, które na ich podstawie są proponowane, można realizować offline.

To ciekawe propozycje dotyczące legend, różnych przedmiotów codziennego użytku rozwijające kreatywność oraz mające charakter sensoryczny. Wśród zadań nauczyciele mogą znaleźć również aktywności, które wesprą ich w realizacji podstawy programowej podczas nauczania zdalnego.

Zadania adresowane są do dzieci w wieku 6-10 lat.

Wszystkie aktywności są bezpłatne, do pobrania na stronie: https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/