1 grudnia 2020

Prestudia.pl – wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych

Organizacja pozarządowa – Fundacja Imperio ze Słupska- realizuje projekt wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych w ramach dotacji MEN. Na stronie www.prestudia.pl zamieszczane są wykłady z różnych dziedzin rozwijające zdolności, poszerzające wiedzę i inspirujące rozwój młodych ludzi.

Projekt jest skierowany do uczniów szkół średnich. Możliwe jest bezpłatne wykorzystanie wykładów (także podczas nauki zdalnej). Udział specjalistów/ekspertów z różnych dziedzin gwarantuje, że każdy uczeń będzie mógł znaleźć wykład z obszaru swoich zainteresowań.