26 listopada 2020

Badania naukowe nad edukacją muzyczną w czasach Covid-19

Na prośbę dra hab. Macieja Kołodziejskiego, prof. UMK – koordynatora podstawy programowej do muzyki i historii muzyki MEiN – przekazujemy dwa niezależne kwestionariusze ankiety online skierowanej do nauczycieli wczesnoszkolnej edukacji oraz nauczycieli muzyki w klasach 4-7, w celu przeprowadzenia ogólnopolskich anonimowych badań sondażowych na poniższe tematy:

Ankiety będą aktywne do końca grudnia 2020 roku.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.