14 sierpnia 2023

Konferencja w Belwederze

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy
z Instytutem Pamięci Narodowej organizuje w dniu 7 września br. w Belwederze konferencję POD NAWĄ „Niemiecki mord na Ulmach. Represje za pomoc ludności żydowskiej w kontekście realiów czasu Zagłady”.

O konferencji

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym beatyfikacji Rodziny Ulmów, zamordowanej
przez niemieckich okupantów w Markowej w 1944 roku za udzielenie schronienia i opieki
żydowskim rodzinom. Pielęgnowanie prawdy historycznej poprzez przypominanie świadectwa Polaków ratujących Żydów podczas Zagłady służy budowaniu wspólnoty narodowej wokół takich wartości, jak solidarność i poszanowanie ludzkiej godności, które od wieków znajdują się w centrum etosu Rzeczypospolitej.

Zachęcamy do zdalnego uczestnictwa w konferencji wszystkich zainteresowanych. Transmisja online odbędzie się na stronie www.prezydent.pl.