10 sierpnia 2023

22 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

22 sierpnia po raz kolejny obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień
Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Został on
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 r. w odpowiedzi na niepokojący w skali świata wzrost liczby przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię.

Główny cel

Głównym celem działań Laboratorium Wolności Religijnej jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtowanie postaw społecznej nie akceptowalności prześladowań za przekonania religijne. Mając na uwadze osiągnięcie postawionego przed Laboratorium Wolności Religijnej celu, podjęto się organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce.

Obchody

Głównym elementem obchodów Dnia jest iluminacja budynków na terenie całego kraju. 

22 sierpnia o godzinie 21.00 podświetlone zostaną liczne urzędy oraz instytucje kultury.

W imieniu organizatorów akcji zachęcamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu oraz do przesłania zdjęć, które Laboratorium mogłoby dołączyć do relacji z obchodów na adres email kontakt@laboratoriumwolnosci.pl

Dodatkowe informacje

Więcej o celach projektu działalności i dotychczasowych obchodach MDUOAP
na stronie https://laboratoriumwolnosci.pl .