29 września 2020

ErasmusDays – podziel się dobrą praktyką

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele
województwa zachodniopomorskiego!

Z okazji #ErasmusDays w dniach 15-17 października 2020 roku na terenie całego świata odbędą się spotkania dot. efektów projektów Erasmus+.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wojewódzkich obchodach ErasmusDays organizowanych przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE – Kuratorium Oświaty w Szczecinie i podzielenia się dobrymi praktykami z zakresu realizacji projektów edukacyjnych. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety do 7 października 2020 r., która znajduje się na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy Państwa, że w ramach ErasmusDays, zorganizowana zostanie wojewódzka debata, podczas której będą zaprezentowane rezultaty oraz doświadczenia w realizacji projektów przez szkoły i placówki oświatowe.    

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Emilią Gwizd (tel. 91 44 27 536, e-mail egwizd@kuratorium.szczecin.pl).