7 listopada 2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 900 ze zm.) kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. Załączamy „Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025”.

W ww. wykazie można wprowadzać zmiany, jak stanowi art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W związku z tym kolejna możliwość zgłaszania zawodów istnieje do 30 stycznia 2024 r. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w ostatecznej formie zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie do końca lutego 2024r. Po tym terminie nie przewiduje się wprowadzania zmian do wykazu.

Załączniki