11 października 2021

Kuratorium Oświaty w Szczecinie ponownie Regionalnym Punktem Informacyjnym FRSE

W drodze zorganizowanego konkursu zostały wyłonione Regionalne Punkty Informacyjne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na lata 2021 – 2022. Z przyjemnością informujemy, że Kuratorium Oświaty w Szczecinie ponownie zostało RPI Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Logotyp RPI. Regionalne Punkty Informacyjne Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Czym są Regionalne Punkty Informacyjne?

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest upowszechnianie informacji o edukacyjnych programach unijnych i aktywności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na terenie całej Polski. Jednym z głównych celów RPI jest dotarcie z informacją do potencjalnych beneficjentów w najmniejszych i najbardziej odległych miejscowościach w Polsce, którzy do tej pory nie korzystali z możliwości programów oferowanych przez FRSE.

RPI wybierane są co roku przez Fundację Rozwoju systemu Edukacji w oparciu o konkurs wniosków. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty prawne posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, organizacji szkoleń, konferencji itp.

Galeria

 

Załączniki

Lista RPI 2021-2022
Data: 2021-10-11, rozmiar: 192 KB