22 czerwca 2023

Mikrogranty „Generacja V4” – krótkoterminowa mobilność młodzieży

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w letniej edycji programu mikrograntów „Generacja V4”, które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat. Celem mikrograntów jest promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi.

Aby wziąć udział w programie w projekcie muszą być zaangażowane podmioty z co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Dodatkowo mogą uczestniczyć w projekcie partnerzy z państw-sąsiadów dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina).

Każdy projekt musi obejmować mobilność młodych ludzi (12-30 lat), tj. wizyty transgraniczne i musi zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie/wszystkie strony – dodatkowe informacje w załączeniu. Maksymalny budżet projektu wynosi10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy.

Każda osoba prawna z Grupy V4 pracująca z młodzieżą może wziąć udział jako formalny wnioskodawca lub grantobiorca, np. szkoły, kluby pozalekcyjne, stowarzyszenia sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.

Projekty (w języku angielskim) należy zarejestrować w systemie on-line My Visegrad nie później niż do 30 czerwca, a następnie złożyć pełen wniosek on-line do 15 lipca 2023 r.

Więcej informacji wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu znajduje się na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego