10 maja 2021

Europejski Tydzień Młodzieży – zaproszenie

Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) to jedno z największych międzynarodowych wydarzeń skierowanych do młodych ludzi i pracowników młodzieżowych. Celem ETM jest umożliwienie młodym ludziom publicznego wyrażenia własnych poglądów na tematy ich dotyczące i mające wpływ na ich przyszłość.

Grafika z tekstem: "Europejski Tydzień Młodzieży. Nasza Przyszłość w naszych rękach. 24-30 maja 2021 r." W prawym dolnym rogu logotyp Erasmus+ oraz logotyp Europejski Korpus Solidarności. W lewym górnym rogu adres strony internetowej etm.frse.org.pl. Po lewej stronie dwie zielone dłonie, a na nich oczy z wizerunkiem Ziemi.

Głównymi organizatorami Europejskiego Tygodnia Młodzieży są agencje narodowe Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności oraz sieć Eurodesk. W 2021 r. Europejski Tydzień Młodzieży będzie miał głównie wymiar krajowy i odbędzie się online.

Szczegółowe informacje, w tym program oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej ETM.