18 marca 2020

Erasmus+ | wydłużony termin składania wniosków w ramach Akcji 2

Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 roku (do godziny 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) na następujące działania:

partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201),
• partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202),
• partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203),
• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (KA204),
• partnerstwa współpracy szkół (KA229).

Termin składania wniosków (do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury) o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego zostanie przedłużony do 26 maja 2020 roku.