3 lipca 2018

Przygotowanie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli – propozycja

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela