18 października 2018

NIEAKTUALNE: Szkolenia OKE w Poznaniu dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu rozpoczyna cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty, które planowane są w drugiej połowie października 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

https://egzaminatorzy.oke.poznan.pl/files/cms/14/szkolenia_e8.pdf

Planowane jest również przeprowadzenie ogólnopolskiej próby dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty (18-20 grudnia 2018 r.). Szczegółowe informacje będą udostępniane w terminie późniejszym za pośrednictwem serwisu internetowego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.