23 marca 2020

Bezpłatna platforma edukacyjna – dzwonek.pl

Firma Learnetic od wielu lat pracuje nad rozwiązaniami i technologiami, które wspierają edukację i proces uczenia się na odległość. Do dyspozycji szkół i placówek stworzona została bezpłatna platforma edukacyjna dzwonek.pl z zasobami pod aktualną podstawę programową. Funkcjonalność tego portalu umożliwia zarządzanie szkołami, klasami oraz zlecanie zadań i przesyłanie własnych materiałów w formie prac domowych i testów, a także otrzymywanie przez nauczyciela szczegółowych raportów pozwalających ewaluować stan wiedzy i postępy uczniów.

Szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje oraz bezpłatny dostęp do zasobów zachęcamy do kontaktu za pomocą e-maila: service@learnetic.com, bądź telefonicznie 58 764 75 05.