8 grudnia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 7 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczeń:

  • Lista oddziałów – dodanie funkcji grupowego usuwania zgłoszenia uczniów do egzaminu oraz informacji o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Dane zbiorcze:

  • Biblioteka – zmiana opisu pola „Książki” na „Książki o objętości co najmniej 49 stron” oraz dodanie pozycji „Książki o objętości poniżej 49 stron”

Z poważaniem,
Zespół SIO