26 października 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 26 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO i Szczegóły podmiotu:

  • W celu zapewnienia aktualności danych adresowych dodanie możliwości potwierdzania poprawności adresów w szkołach i placówkach przeprowadzających egzamin.

Z poważaniem,
Zespół SIO