1 marca 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 1 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Panel startowy:

  • Dla JST, kuratoriów i ministerstw – po wejściu w szczegóły podmiotu dodanie możliwości synchronizacji danych jednostki z rejestrem REGON

Z poważaniem,
Zespół SIO