4 października 2018

Nowe SIO. Przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń w nowym SIO – komunikat MEN

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

uprzejmie informujemy, że do szkół i placówek oświatowych została przesłana informacja o poniższej treści:

„uprzejmie prosimy o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń znajdujących się w Państwa placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt b ustawy o systemie informacji oświatowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie www.pomocsio.men.gov.pl w zakładce „Instrukcje merytoryczne” – w ramach Danych zbiorczych – dostępna jest instrukcja dotycząca wykazywania pomieszczeń.”

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi oraz mobilizację podległych Państwu Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, aby w nowym SIO zostały uzupełnione dane dotyczące pomieszczeń znajdujących się w szkołach i placówkach oświatowych.

Z poważaniem,
Zespół SIO