15 czerwca 2018

Bezpieczeństwo na obszarach kolejowo-drogowych – Kampania Kolejowe ABC

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zbliżające się wakacje to czas odpoczynku dzieci i młodzieży, czas wolny od nauki i zorganizowanych zajęć. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że jest to również czas, w którym dzieci i młodzież zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zachęcamy zatem do przypomnienia uczniom w okresie przedwakacyjnym podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku, w tym m.in. zasad bezpiecznej kąpieli, poruszania się po drogach, czy przebywania na obszarach kolejowo-drogowych.

W zakresie treści dotyczących bezpieczeństwa kolejowego Urząd Transportu Kolejowego zachęca do skorzystania z materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć opracowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej Kampania Kolejowego ABC.

Kampania  realizowana jest przez Urząd Transportu Kolejowego i skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Najważniejsze informacje na temat tego projektu oraz materiały edukacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.kolejoweabc.pl

Załączniki

Pismo Prezesa Transportu Kolejowego
Data: 2018-06-15, rozmiar: 535 KB