9 czerwca 2020

Procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2020/2021

Załączniki

Komunikat
Data: 2020-06-15, rozmiar: 73 KB
Załącznik nr 1 - wniosek o stypendium PRM
Data: 2020-06-09, rozmiar: 39 KB
Załącznik nr 2 - wniosek o stypendium MEN
Data: 2020-06-09, rozmiar: 24 KB
Klauzula informacyjna
Data: 2020-06-09, rozmiar: 14 KB